Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - Việt Nam; Điện thoại: (07103.842427 - 07102.212865); Fax: 07103.841699 - 841785

Trang chủ

Giới thiệu công ty
Thành tích
Lĩnh vực hoạt động
Liên hệ

Thông tin nội bộ

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY                                             

  

DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

Sửa chữa các thiết bị cơ khí,

 cơ nhiệt

Sửa chữa, lắp đặt và thí nghiệm các thiết bị điện

Thực hiện các phép thử

Hoá nghiệm

Quản lý các dự án đầu tư

xây dựng

Gia công, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị

Cho thuê các thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực

 

 Công ty TNHH NN MTV Nhiệt Điện Cần Thơ

số 01 Lê Hòng Phong, P Trà Nóc Q Bình Thủy TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710 22227 444 Fax: 0710 2227 447