Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - Việt Nam; Điện thoại: (07103.842427 - 07102.212865); Fax: 07103.841699 - 841785
Trang chủ
Giới thiệu công ty
Thành tích
Lĩnh vực hoạt động
Liên hệ

Tìm kiếm

 

1. Tên công ty:                            CÔNG TY TNHH

                              MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ

Tên giao dịch: CAN THO THERMAL POWER COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: Công ty Nhiệt Điện Cần thơ.

Tên viết tắt tiếng Anh: CTTP CO., LTD

2. Địa chỉ: Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

    Điện thoại:

  • Văn phòng Trà Nóc: 07103. 842 427; 07102. 212 865

  • Văn phòng Ô Môn:   07102. 227 444/ 227 445       

    Fax:

  • Văn phòng Trà Nóc: 07103. 841 699/ 841 785 

  • Văn phòng Ô Môn:  07102 227 446/ 227 447    

    Email: ndct.tc@hcm.vnn.vn

    Website: www.canthopower.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt Điện Cần Thơ

số 01 Lê Hòng Phong, P Trà Nóc Q Bình Thủy TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710 22227 444 Fax: 0710 2227 447